Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:11 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : ११ , The Bombay Prohibition Act in Marathi

Posted  on 2016-02-16

Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:11 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : ११ , The Bombay Prohibition Act in Marathi
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
प्रकरण तीन
मनाई
कलम ११ :
मादक द्रव्य तयार करणे वगैरे यांस या अधिनियम, नियम वगैरे यांस अनुसरुन परवानगी देणे :

ह्या विभागाच्या पुढील तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, ह्या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये किंवा तदनुसार केलेले नियम किंवा विनियम किंवा तदनुसार दिलेला आदेश याअन्वये तरतूद केलेल्या रीतीने त्या मर्यादेपर्यंत अथवा त्यानुसार दिलेले लायसेन्स, परवाना, पास किंवा प्राधिकरपत्र याच्या अटीस व शर्तीस अनुसरुन कोणतेही मादक द्रव्य किंवा भांग यांची आयात करणे, निर्यात करणे किंवा तिचे परिवहन करणे किंवा ती तयार करणे, ती बाटल्यांत भरणे, विकणे, खरेदी करणे, जवळ बाळगणे, वापरणे, किंवा सेवन करणे अथवा भांगेची लागवड करणे किंवा ती गोळा करणे अथवा कोणतेही ताडी देणारे झाड छेदणे किंवा छेदणीस परवानगी देणे किंवा अशा झाडापासून ताडी काढणे किंवा काढण्यास परवानगी देणे हे कायदेशीर असेल.

परिक्षेसाठी संपुर्ण ऑडियो अ‍ॅप खालील लिंक वरुन डाउनलोड करा.
Android App With Audio and Text Link

या वेबसाईट वर कायद्याविषयीची माहिती,नियम,अधिनियम व इतर केवळ अभ्यासाकरिता उपलब्ध केली आहे. तरी याचा कायदेशीर कोठेही वापर करु नये.तसेच कायद्याविषयीची जेवढी माहिती द्यायला हवी तेवढी देण्याचा प्रयत्न केला आहे तरी चुकीने काही राहिल्यास त्या कोणत्याही त्रुटींसाठी कंपनी जबाबदार असणार नाहीत.धन्यवाद !