Go with Category

  aaa

  Posted  on 2018-04-06
  Video for Download and View   jokr.php
  blhciydtudtuxiyxiyciyxiyciyxixitditdtuxitxitdiyfitfitcitfitxitditxitxitxitxitxutciyciycRead More

  The Bombay Prohibition Act 1949 in Marathi(Section:12) मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : १२, Bombay Prohibition Act in Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  The Bombay Prohibition Act 1949 in Marathi(Section:12) मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : १२, Bombay Prohibition Act in Marathi
  पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
  प्रकरण तीन
  मनाई
  कलम १२ :
  दारु तयार करण्यास व दारुची भट्टी किंवा दारु गाळण्याचा कारखाना बांधण्यास किंवा चालविणRead More


  Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:11 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : ११ , The Bombay Prohibition Act in Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:11 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : ११ , The Bombay Prohibition Act in Marathi
  पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
  प्रकरण तीन
  मनाई
  कलम ११ :
  मादक द्रव्य तयार करणे वगैरे यांस या अधिनियम, नियम वगैरे यांस अनुसरुन परवानगी देणे :
  Read More


  The Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:2 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : २ , Bombay Prohibition Act in Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  The Bombay Prohibition Act,1949 in Marathi, Section:2 - मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ कलम : २ , Bombay Prohibition Act in Marathi
  प्रकरण १
  प्राथमिक
  कलम २ :
  व्याख्या :

  (२) ‘‘बाटलीत भरणेङ्कङ्कत्याचे व्याकरणदृष्ट्या होणारे फेरफार धरुन या शब्दप्रयोगाचा अर्थ विकण्यासाठी कोणताही पदार्थ qपपातून किंवा इतर भांड्यातून काढून तो बाटलीत, बरणीत, कुपींत,भांड्यात किंवा त्यासारखे पात्र यांत भरणे, अRead More


  Bombay Police Act 1951 in Marathi(Section:64), मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६४ , Bombay Police Act Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  Bombay Police Act 1951 in Marathi(Section:64), मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६४ , Bombay Police Act Marathi
  पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
  प्रकरण सहा
  पोलीसांचे कार्यकारी अधिकार व कर्तव्य
  कलम ६४ :
  पोलीस अधिकाèयाची कर्तव्ये :

  खालील कामे करणे हे प्रत्येक पोलRead More


  Bombay Police Act 1951 in Marathi, Section:63A, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६३क , Bombay Police Act Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  Bombay Police Act 1951 in Marathi, Section:63A, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६३क , Bombay Police Act Marathi
  पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
  प्रकरण पाच
  सार्वजनिक सुव्यवस्था व राज्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना
  तीन : शिबिरे, वगैरेचे नियंत्रण व गणRead More


NEXT