Go with Category

  Bombay Police Act 1951 in Marathi Section:62, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६२ , Bombay Police Act in Marathi

  Posted  on 2016-02-16

  Bombay Police Act 1951 in Marathi Section:62, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम : ६२ , Bombay Police Act in Marathi
  पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त तसेच सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त. Useful for police Sub Inspector Departmental Examination and also all competitive exam and Law students.
  प्रकरण पाच
  सार्वजनिक सुव्यवस्था व राज्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना
  दोन: टोळ्यांना पांगवणे व विवक्षित अRead More


  Bombay Police Act 1951 Section 57 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५७ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 57 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५७ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण पाच
  सार्वजनिक सुव्यवस्था व राज्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना
  दोन: टोळ्यांना पांगवणे व विवक्षित अपराधांबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना व विवक्षित भिकाऱ्यांना घालवून लावणे.
  कलम ५७ :
  विवक्षित अपराधांबद्दल शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना घालवून लRead More


  Bombay Police Act 1951 Section 56 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५६ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 56 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५६ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण पाच
  सार्वजनिक सुव्यवस्था व राज्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना
  दोन: टोळ्यांना पांगवणे व विवक्षित अपराधांबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना व विवक्षित भिकाऱ्यांना घालवून लावणे.
  कलम ५६ :
  अपराध करण्याचे बेतात असलेल्या व्यक्तींना घालवून लावणे :
  Read More


  Bombay Police Act 1951 Section:55 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५५ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section:55 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ५५ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण पाच
  सार्वजनिक सुव्यवस्था व राज्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना
  दोन: टोळ्यांना पांगवणे व विवक्षित अपराधांबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना व विवक्षित भिकाऱ्यांना घालवून लावणे.
  कलम ५५ :
  व्यक्तींच्या टोळ्या व गट (जमाव) यांची पांगापांग करणे :

  आयRead More


  Bombay Police Act 1951 Section 41 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ४१ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 41 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ४१ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण चार
  पोलीस विनियम
  कलम ४१ :
  मनोरंजनाची स्थाने-जाहीर सभा या ठिकाणची शांतता भंग, अव्यवस्था वगैरेबद्दल पोलिसांनी बंदाबस्त करणे पोलिसांना तेथे जाण्याची पुर्ण मुभा असणे :

  १) मनोरंजनाच्या कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जेथे येण्यास लोकांस आमंत्रण किंवा मोकळीक Read More


  Bombay Police Act 1951 Section 38 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३८ : Bombay Police Act 1951 in Marathi,17 Minor Act

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 38 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३८ : Bombay Police Act 1951 in Marathi,17 Minor Act
  प्रकरण चार
  पोलीस विनियम
  कलम ३८ :
  गायन-वादन, आवाज किंवा गोंगाट चालू ठेवण्यास मनाई वगैरे करण्याचे अधिकार :

  १) पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या अहवालावरुन किंवा त्यास मिळालेल्या इतर माहितीवरुन, जर आयुक्ताची किंवा (अधीक्षकाची) अशी खात्री होईल की, जनदेला किRead More


PREVIOUSNEXT