आमचा योगवर्गानी सोमवार दि. १० जुलै २०१७ रोजी
गुरू पौर्णिमेनिमत्त एक कार्यक्रम आयाोजित केला.
त्या कार्यक्रमास श्री. अविनाश हळबे यांचे ‘गुरू: साक्षात परब्रह्म' या
विषयावर व्याख्यान होते. त्याची ही चित्रफित