आमचा योगवर्गातर्फे
डॉ. श्रीपाद दाबक सर यांच्या अमृत महोत्सोवचा कार्यक्रम झाला.
त्याची काही क्षणचित्रे