आमचा योगवर्गातर्फे
सोमवार दि. 25 सप्टेंबर 2017 रोजी
श्री. सातवे सर यांच्या अमृत महोत्सोवचा कार्यक्रम झाला.
त्याची काही क्षणचित्रे