१५ सप्टेंबर २०१७ :
आमाचा योगवर्गात शुक्रवार दि. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी
श्री. विद्याधर पुरंदरे यांचे व्याख्यान झाले.
त्या व्याख्यानाच विषय होत अपरिचित इतिहास.