आमचा योगवर्गातर्फे
श्री. किशोर नारायण महाजन सर यांच्या अमृत महोत्सोवचा कार्यक्रम झाला.
त्याची काही क्षणचित्रे